Een Wlz indicatie aanvragen

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een Wlz indicatie?

Voor het aanvragen van de indicatie is het belangrijk dat een arts de diagnose dementie heeft vastgesteld. Bijvoorbeeld een huisarts, een geriater/neuroloog of een specialist ouderengeneeskunde. Het is belangrijk om bij opname op de juiste plek met de juiste indicatie te worden opgenomen. Om te kijken of u of uw naaste in aanmerking komt voor een Wlz indicatie doet u eenvoudig de Wlz-check .

Daarnaast moet de verwachting zijn dat opname nodig zal zijn in een verzorgings- of verpleeghuis binnen 1 a 2 jaar. Bij een nog grote mate van zelfstandigheid, het niet verdwalen en zelf kunnen alarmeren, kan iemand in aanmerking komen voor een indicatie voor het verzorgingshuis (Zorgzwaarte pakket ZZP4). Indien er 24 uur intensieve zorg en toezicht nodig is, komt iemand in aanmerking voor verpleeghuiszorg (Zorgzwaarte pakket ZZP5).

Welk verzorgings- of verpleeghuis heeft uw voorkeur?

Voordat u een aanvraag indient bij het CIZ is het goed om te weten welk huis uw voorkeur heeft. Dit kan een regulier verpleeghuis of een particulier huis zijn. Dit mag zijn in de regio waar u woont, maar ook daarbuiten. Voor opties in de omringende gemeentes surft u op deze website naar een  gemeente en klikt u op het kopje 'wonen'.

Eigen bijdrage

Ook is het belangrijk om te weten dat bij het ontvangen van zorg uit een Wlz indicatie een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Deze is inkomensafhankelijk. Ook als u nog thuis woont en u ontvangt zorg (bijvoorbeeld: persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, dagbesteding) dan wordt dit vergoed vanuit uw Wlz indicatie en vervallen de regelingen van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning via de gemeente) en de Zvw (Zorgverzekeringswet). 

Rekenhulp Eigen Bijdrage

Via het CAK kunt u berekenen welke bijdrage bij uw inkomen hoort. 

Informatie om te helpen bij het invullen van de rekenhulp:

Zolang u thuis woont kies voor:
- Hulp of zorg thuis.
- Modulair pakket thuis.
- Gegevens invullen en eigen bijdrage berekenen.

Bij opname in particuliere instelling op basis van VPT (volledig pakket thuis) kiest u voor:
- Hulp of zorg thuis.
- Volledig pakket thuis.
- Gegevens invullen en eigen bijdrage berekenen.

Bij opname in een reguliere instelling kies voor:
- Hulp in een instelling.
- Gegevens invullen.

Indien gehuwd:
AOW voor gehuwden aangeven (dit kan na opname naar alleenstaanden AOW maar is meestal financieel niet gunstig)
Aangeven dat er een achterblijvende partner is.

Eigen bijdrage berekenen 

Wlz indicatie aanvragen

Indien u besluit om de indicatie aan te gaan vragen kunt u dit regelen via de website van het CIZ (centrum indicatiestelling zorg).

Hierin is het belangrijk om alle hulp en ondersteuning uit uw omgeving weg te denken en de vragen te beantwoorden wat u of uw naaste uit zichzelf kan of doet. Ook zonder aansporing.

Informatie over het aanvraag proces 

Degene voor wie de aanvraag gedaan wordt moet deze zelf ondertekenen. Kan uw naaste niet meer tekenen, dan moet u een machtigingsformulier bijvoegen. Degene die het machtigingsformulier tekent moet een volmacht hebben via de notaris en hiervan moet u ook een kopie bijvoegen. 

Verder is het van belang om een kopie van medische informatie toe te voegen en van de diagnose dementie.

Aanvraag- en machtigingsformulier Wlz