Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke taken zijn aan de orde van de dag. Stofzuigen, wassen, de bedden opmaken en ramen lappen. Vaak niet zo ingewikkeld, maar wel zwaar. Vooral als u ziek bent, herstelt na een operatie of ouder wordt. In overleg met de thuiszorg organisatie bepaalt u wat er nodig is. Wat u zelf kunt doen, blijft u doen. Om Huishoudelijke Ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te kunnen ontvangen heeft u een indicatie nodig. 

Hoe regel ik dit en hoe zit het met de kosten?

U kunt huishoudelijke hulp op onderstaande manier aanvragen.

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): 

Gemeente Lansingerland

Via de Wet langdurige zorg (Wlz):

Hebt u of uw naaste al een Wlz-indicatie? Dan kunt u direct contact opnemen met een thuiszorgorganisatie naar keuze.

Hebt u of uw naaste nog geen Wlz-indicatie, dan kunt u deze aanvragen via de volgende website: Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz)? | CIZ (zie hieronder kopje wijkverpleging met onze uitleg over de Wlz)

Goed om te weten: Als u de kosten zelf betaalt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met een thuiszorgorganisatie naar keuze.

Maaltijdservice

Er zijn verschillende mogelijkheden voor maaltijden in Lansingerland. Bijna dagelijks een maaltijd warm bezorgd thuis of diepvries maaltijden die wekelijks bezorgd worden en zelf moeten worden opgewarmd:

Maaltijdservice - Welzijn Lansingerland
Uitgekookt | landelijk
Vers aan Tafel | landelijk
Apetito | landelijk

Personenalarmering

Er bestaan twee soorten personenalarmering: opvolging door naasten en opvolging door professionals. Bij opvolging door professionals zal er bij de voordeur een sleutelkluis noodzakelijk zijn. Bij uw zorgverzekering kan u nagaan of u recht heeft op een vergoeding voor de personenalarmering.

Via de website van Vierstroom kunt u voor uwzelf of uw naasten personenalarmering aanvragen als u lid van Vierstroom bent. Via de website van personenalarmering kan u personenalarmering zonder lidmaatschap regelen.

Verzorging en verpleging thuis

Heeft u ondersteuning thuis nodig, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden of bij het innemen van uw medicijnen? De inzet van thuiszorg kan u helpen om zo zelfstandig en comfortabel mogelijk te leven. Samen met een wijkverpleegkundige kijkt u naar een oplossing die bij u past. Wat u zelf kunt blijven doen, blijft u doen. De medewerkers van de thuiszorg helpen u op zo'n manier dat u uw zelfstandigheid zo lang mogelijk houdt. De volgende netwerkpartners bieden thuiszorg:

Hoe regel ik dit en hoe zit het met de kosten?

Wijkverpleging (thuiszorg) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar via de basisverzekering. U betaald dan geen eigen risico en geen eigen bijdrage. 

Heeft u een Wlz indicatie? 

Dan wordt wijkverpleging betaald vanuit de Wlz. Voor zorg vanuit de Wlz betaald u wél een eigen bijdrage.

 

Een Wlz indicatie aanvragen

Het is belangrijk om op tijd de juiste zorg te regelen. Als het gaat om verpleeghuiszorg, dan zijn er vaak lange wachttijden en is het belangrijk om op tijd na te denken over wat uw wensen voor wonen zijn, als zelfstandig wonen niet meer gaat.  Om bij een verpleeghuis ingeschreven te worden is een indicatie vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) nodig. Ook wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) geeft deze indicaties af. Hoe u dat doet? Klik hieronder op lees meer.

 

terugknop

Hulp thuis

Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen, hoe regelt u dat? Hiernaast vindt u de organisaties per onderwerp die thuis ondersteuning kunnen bieden bij u of uw naaste in Lansingerland.