Regelhulp

Wat regel ik wanneer?

Na de diagnose verandert er van alles. Het is belangrijk om in de verschillende fasen van dementie verschillende praktische zaken te regelen zo lang het kan. Denk bijvoorbeeld aan levenstestament, rijbewijs, euthaniewens of wonen.
Iedereen heeft de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen of om voor een partner met dementie te blijven zorgen. Maar deze zorg vraagt vaak, in een later stadium, om 24 uur per dag intensieve zorg. Dit maakt dat maar een klein percentage van mensen met dementie tot aan overlijden thuis kan blijven wonen. 

Autorijden en dementie

Dit is vaak een moeilijk onderwerp waar na de diagnose dementie over gesproken moet worden. Autorijden geeft een bepaalde mate van vrijheid en zelfstandigheid en is moeilijk om op te geven. Als het moment komt dat er geen auto meer mag worden gereden dan wordt dit als een groot verlies, en vaak ook als onrecht ervaren.
Het krijgen van de diagnose dementie is een verandering in de gezondheid en de wet- en regelgeving in Nederland geeft automobilisten de verantwoordelijkheid om te melden wat er veranderd is in de gezondheid, zeker bij een diagnose dementie die van invloed kan zijn op het autorijden. Wilt u, of uw naaste, na de diagnose blijven rijden dan is het aan CBR om te bepalen of autorijden voor u of uw naaste nog velig is. Als dit zo is dan krijgt u voor een jaar uw rijbewijs en zal er na een jaar opnieuw een keuring moeten plaats vinden. 

Meer informatie hierover vindt u via deze link

 

Wlz indicatie

Een Wlz indicatie aanvragen

Het is belangrijk om op tijd de juiste zorg te regelen. Als het gaat om verpleeghuiszorg, dan zijn er vaak lange wachttijden en is het belangrijk om op tijd na te denken over wat uw wensen voor wonen zijn, als zelfstandig wonen niet meer gaat.  Om bij een verpleeghuis ingeschreven te worden is een indicatie vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) nodig. Ook wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) geeft deze indicaties af. Hoe u dat doet? Klik hieronder op lees meer.

 

 

terugknop

Verschillende fasen in het ziekteproces van dementie

Het ziekteverloop van dementie kan heel wisselend zijn, met goede en minder goede dagen. Ook hangt het samen met de vorm van dementie die u of uw naaste heeft. Voor meer informatie zie: Verschillende vormen van dementie van Alzheimer Nederland

Bij elke fase in het ziekteproces komt u zaken tegen die geregeld moeten worden.