Medicatie

Helaas is er nog geen medicijn die dementie kan genezen. Er zijn enkele medicijnen die de gevolgen van dementie kunnen beperken. Maar die hebben ook bijwerkingen. Op de website van Dementie.nl kunt u meer informatie vinden over medicatie. 

Behandelaren

In de thuissituatie kunt u voor u of uw naaste gebruik maken van onder andere onderstaande behandelaren:

Ergotherapeut

Een ergotherapeut geeft begeleiding bij en training van dagelijkse activiteiten die nodig zijn voor een zo zelfstandig mogelijk leven voor mensen die bij de uitvoering daarvan belemmeringen ondervinden.

Er zijn speciale ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met dementie en hun naaste. Een ergotherapeut kan bijvoorbeeld gevraagd worden om te beoordelen of iemand nog veilig kan koken, welke hulpmiddelen of aanpassingen passend zijn in een bepaalde situatie of meedenken in de mogelijkheid om bijvoorbeeld weer zelf te wassen of een hobby uit te oefenen.

Op de website van Edomah kunt u een ergotherapeut vinden in uw omgeving.

Via de huisarts kunt u een verwijzing krijgen voor de ergotherapeut.

Logopedist

Een logopedist kan ondersteuning bieden als de spraak en of taal verminderd is ten gevolge van dementie. Ook kan een logopedist een advies geven als er klachten zijn bij het slikken van eten en drinken. Via de huisarts kunt u een verwijzing krijgen voor een logopedist.

Fysiotherapeut

Een geriatrische fysiotherapeut kan ondersteuning bieden als er klachten zijn bij het bewegen. Via de huisarts kunt u een verwijzing krijgen voor een fysiotherapeut.

Psycholoog

Mensen met dementie kunnen zich somber voelen, hebben last van angst of van andere negatieve gevoelens. Het is belangrijk deze klachten serieus te nemen. Een psycholoog kan helpen bij het omgaan met depressie, angst en gevoelens van  onmacht. Voor behandeling door een psycholoog is een verwijzing van de huisarts nodig. 

terugknop

Behandeling

Dementie is (nog) niet te genezen. Met de juiste behandeling kunnen de achteruitgang en symptomen wel worden geremd. Dit kan soms met medicatie. Medicatie geneest (nog) niet de dementie, maar kan de ziekte afremmen. De medicatie kan ook flinke bijwerkingen geven. Naast medicatie is er ook een behandeling mogelijk zonder medicatie. Op de website van Alzheimer Nederland kunt u hier meer informatie over vinden.  Ook onder het kopje leefstijl kunt u hier meer informatie over vinden. 

Info via YouTube...

filmpje over ergotherapie