Huishoudelijke hulp

Deze thuiszorgorganisaties leveren huishoudelijk hulp:

Hoe regel ik dit en hoe zit het met de kosten?

U kunt huishoudelijke hulp op onderstaande manier aanvragen.

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Stuur een e-mail naar de gemeente via wmo@capelleaandenijssel.nl of ga naar de website van de gemeente: Wmo: hulp aanvragen, verlengen, aanpassen of stoppen | Capelle aan den IJssel

Via de Wet langdurige zorg (Wlz):

  • Hebt u of uw naaste al een Wlz-indicatie? Dan kunt u direct contact opnemen met een thuiszorgorganisatie naar keuze.
  • Hebt u of uw naaste nog geen Wlz-indicatie, dan kunt u deze aanvragen via de volgende website: Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz)? | CIZ (zie hieronder kopje wijkverpleging met onze uitleg over de Wlz)

Goed om te weten: Als u de kosten zelf betaalt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met een thuiszorgorganisatie naar keuze.

Wijkverpleging

Deze wijkverplegingsorganisaties leveren wijkverpleging:

Hoe regel ik dit en hoe zit het met de kosten?

Wijkverpleging wordt geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

  • Bij de Zorgverzekeringswet bent u afhankelijk of de organisatie een contract heeft met uw zorgverzerzekering. U kunt dit navragen bij de wijkverplegingsorganisatie. 
  • Bij een Wlz-indicatie wordt de zorg volledig vergoed via Zorginstituut Nederland (ZiN) of het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Wlz informatie

Een Wlz indicatie aanvragen

Het is belangrijk om op tijd de juiste zorg te regelen. Als het gaat om verpleeghuiszorg, dan zijn er vaak lange wachttijden en is het belangrijk om op tijd na te denken over wat uw wensen voor wonen zijn, als zelfstandig wonen niet meer gaat.  Om bij een verpleeghuis ingeschreven te worden is een indicatie vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) nodig. Ook wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) geeft deze indicaties af. Hoe u dat doet? Klik hieronder op lees meer.

Maaltijdservice

Er zijn diverse maaltijdvoorzieningen in Capelle aan den IJssel. Zo zijn er organisaties die warme maaltijden aanbieden, zoals de Zellingen en de Vijverhof. De andere organisaties leveren diepvriesmaaltijden aan huis. 

Personenalarmering

Met personenalarmering kan er snel en eenvoudig hulp inschakeld worden wanneer dat nodig is. Gewoon met één druk op de knop van uw personenalarm. Er bestaan twee soorten personenalarmering: opvolging door naasten en opvolging door professionals. Bij opvolging door professionals is er een sleutelkluis bij de voordeur nodig. 

Hoe regel ik dit en hoe zit het met de kosten?

Bij uw zorgverzekering kunt u nagaan of u recht heeft op een vergoeding voor de personenalarmering en eventueel een sleutelkluis.

terugknop

Hulp thuis

Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen, hoe regelt u dat? Hiernaast vindt u de organisaties per onderwerp die thuis ondersteuning bieden in Capelle aan den IJssel.