Activiteiten

Klik op onderstaande websites, waar u de verschillende activiteiten kan zien in Capelle aan den IJssel:

Dagbesteding/ Groepsactiviteiten

In diverse wijken in Capelle aan den IJssel wordt er dagbesteding aangeboden voor mensen met dementie. Mensen met dementie kunnen thuis opgehaald worden en ook weer thuisgebracht worden. Er is structuur en er worden diverse activiteiten aangeboden. De mantelzorger wordt ontlast. 

Hieronder staan de links voor de mogelijkheden voor dagbesteding in Capelle aan den IJssel:

In Bergambacht is er een zorgboerderij (zij halen niet op in Capelle aan den IJssel):

Zorgboerderij gloei en bloei

Dagbesteding voor je naaste met dementie | Dementie

Thuisbegeleiding

Bij thuisbegeleiding komt er een thuisbegeleider langs. Dat kan zijn om een stukje te wandelen met uw naaste om de mantelzorger te ontlasten, samen met uw naaste te koken of boodschappen te doen. Thuisbegeleiding kan als doel hebben om de mantelzorger te ontlasten en/of zodat uw naaste langer thuis kan blijven wonen.  

Welke organisaties leveren thuisbegeleiding in Capelle aan den IJssel:

Hoe  regel ik het met de kosten?

Dagbesteding en thuisbegeleiding kan op de volgende manier aangevraagd worden:

Via de WMO: U doet een melding bij de gemeente via een mail naar wmo@capelleaandenijssel.nl of u gaat naar de website van de gemeente. 

U betaalt de kosten zelf/ particulier. U kan contact opnemen met de thuiszorgorganisatie.

Via de Wlz: U of uw naaste heeft een Wlz indicatie, u kunt contact opnemen met de desbetreffende organisatie. Zo, niet vraag hem aan.

Een Wlz indicatie aanvragen

Het is belangrijk om op tijd de juiste zorg te regelen. Als het gaat om verpleeghuiszorg, dan zijn er vaak lange wachttijden en is het belangrijk om op tijd na te denken over wat uw wensen voor wonen zijn, als zelfstandig wonen niet meer gaat.  Om bij een verpleeghuis ingeschreven te worden is een indicatie vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) nodig. Ook wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) geeft deze indicaties af. Hoe u dat doet? Klik hieronder op lees meer.

terugknop

Daginvulling

In de gemeente Capelle aan den IJssel zijn er diverse initiatieven voor daginvulling voor mensen met dementie.

Bij de diagnose MCI of bij de beginfase van dementie kunt u of uw naaste nog vrijwilligerswerk doen of naar de activiteiten van bijvoorbeeld een buurthuis.

Als de dementie vordert, dan kan ook dagbesteding of thuisbegeleiding een mogelijkheid zijn voor daginvulling.