Verpleeghuizen

Hier vindt u een overzicht van verpleeghuizen in Zoetermeer

Voor het inschrijven op een wachtlijst voor het verpleeghuis naar keuze, is er een Wlz indicatie nodig.

Wlz indicatie aanvragen

Een Wlz indicatie aanvragen

Het is belangrijk om op tijd de juiste zorg te regelen. Als het gaat om verpleeghuiszorg, dan zijn er vaak lange wachttijden en is het belangrijk om op tijd na te denken over wat uw wensen voor wonen zijn, als zelfstandig wonen niet meer gaat.  Om bij een verpleeghuis ingeschreven te worden is een indicatie vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) nodig. Ook wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) geeft deze indicaties af. Hoe u dat doet? Klik hieronder op lees meer.

Particulier wonen

Naast de reguliere verpleeghuizen zijn er ook mogelijkheden tot wonen in particuliere huizen. Voor wonen in een particuliere woonvorm heeft u vaak een PGB nodig of betaald u naast de eigen bijdrage Wlz een eigen bijdrage voor wonen in de particuliere woonvorm.

terugknop

Wonen

Wanneer het tijd is om in een verpleeghuis te gaan wonen bepaalt iemand hoofdzakelijk zelf. Zolang er nog voldoende hulp en zorg thuis is waardoor het thuiswonen nog goed gaat hoeft het wonen in een verpleeghuis nog niet nodig te zijn.