Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke taken zijn aan de orde van de dag. Stofzuigen, wassen, de bedden opmaken en ramen lappen. Vaak niet zo ingewikkeld, maar wel zwaar. Vooral als u ziek bent, herstelt na een operatie of ouder wordt. In overleg met de thuiszorg organisatie bepaalt u wat er nodig is. Wat u zelf kunt doen, blijft u doen. Om Huishoudelijke Ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) te kunnen ontvangen moet u een Wmo melding doen bij de gemeente Zoetermeer.

Zonder Wmo melding (particulier):

Wijkverpleging

Heeft u ondersteuning thuis nodig, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden of bij het innemen van uw medicijnen? De inzet van thuiszorg kan u helpen om zo zelfstandig en comfortabel mogelijk te leven. Samen met een wijkverpleegkundige kijkt u naar een oplossing die bij u past. Wat u zelf kunt blijven doen, blijft u doen. De medewerkers van de thuiszorg helpen u op zo'n manier dat u uw zelfstandigheid zo lang mogelijk houdt. De volgende netwerkpartners bieden thuiszorg:

Aanvullende thuiszorg/ Aanvullende mantelzorg

Verpleeghuiszorg aan huis

Verpleeghuiszorg aan huis is alleen mogelijk bij een Wlz indicatie. 

Hoe regel ik het met de kosten?

Wijkverpleging (thuiszorg) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar via de basisverzekering. U betaald dan geen eigen risico en geen eigen bijdrage. 

Heeft u een Wlz indicatie? 

Dan wordt wijkverpleging betaald vanuit de Wlz. Voor zorg vanuit de Wlz betaald u wél een eigen bijdrage.

Een Wlz indicatie aanvragen

Het is belangrijk om op tijd de juiste zorg te regelen. Als het gaat om verpleeghuiszorg, dan zijn er vaak lange wachttijden en is het belangrijk om op tijd na te denken over wat uw wensen voor wonen zijn, als zelfstandig wonen niet meer gaat.  Om bij een verpleeghuis ingeschreven te worden is een indicatie vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) nodig. Ook wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) geeft deze indicaties af. Hoe u dat doet? Klik hieronder op lees meer.

terugknop

Hulp thuis

Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen, hoe regelt u dat? Hiernaast vindt u de organisaties per onderwerp die thuis ondersteuning kunnen bieden bij u of uw naaste in Zoetermeer.