Huishoudelijke hulp

Deze organisaties leveren huishoudelijk hulp:

Hoe regel ik dit en hoe zit het met de kosten?

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo)
Aanmelden kan bij de gemeente via de website van Krimpenwijzer. Let op! Er is een inkomensgrens voor de aanvraag van huishoudelijke hulp via de Wmo.

Via de Wet langdurige zorg (Wlz)

  • Hebt u of uw naaste al een Wlz-indicatie? Dan kunt u direct contact opnemen met een thuiszorgorganisatie naar keuze.
  • Hebt u of uw naaste nog geen Wlz-indicatie, dan kunt u deze aanvragen via de volgende website: Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz)? | CIZ (zie hieronder kopje wijkverpleging met onze uitleg over de Wlz)

Goed om te weten: Als u de kosten zelf betaalt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met een thuiszorgorganisatie naar keuze.

Wijkverpleging

Deze organisaties leveren wijkverpleging:

Hoe wordt de wijkverpleging vergoed?

Wijkverpleging wordt geleverd vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

  • Bij de Zorgverzekeringswet (Zvw) bent u afhankelijk of de organisatie een contract heeft met uw zorgverzerzekering. U kunt dit navragen bij de wijkverplegingsorgansiatie. 
  • Bij een Wlz-indicatie wordt de zorg volledig vergoed vanuit zorg in natura of via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Wlz aanvragen

Een Wlz indicatie aanvragen

Het is belangrijk om op tijd de juiste zorg te regelen. Als het gaat om verpleeghuiszorg, dan zijn er vaak lange wachttijden en is het belangrijk om op tijd na te denken over wat uw wensen voor wonen zijn, als zelfstandig wonen niet meer gaat.  Om bij een verpleeghuis ingeschreven te worden is een indicatie vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) nodig. Ook wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) geeft deze indicaties af. Hoe u dat doet? Klik hieronder op lees meer.

Maaltijdservice

Er zijn diverse maaltijdvoorzieningen in Krimpen aan den IJssel. Zo zijn er organisaties die warme maaltijden aanbieden, zoals de Zellingen en de Vijverhof. De andere organisaties leveren diepvriesmaaltijden aan huis.

terugknop

Hulp thuis

Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen, hoe regelt u dat? Hiernaast vindt u de organisaties per onderwerp die thuis ondersteuning kunnen bieden bij u of uw naaste in Krimpen aan den IJssel.