Activiteiten

Onderstaande organisatie biedt verschillende activiteiten aan in Krimpen aan den IJssel:

Dagbesteding/ Groepsactiviteiten

Er wordt ook dagbesteding aangeboden voor mensen met dementie. Mensen met dementie kunnen thuis opgehaald worden en ook weer thuisgebracht worden. Er is structuur en er worden diverse activiteiten aangeboden. De mantelzorger wordt ontlast. 

In Bergambacht is er een zorgboerderij: 

Zorg- en activiteitenboerderij Groei & Bloei ( alleen financiering via de Wlz)

Thuisbegeleiding

Bij thuisbegeleiding komt er een thuisbegeleider langs. Dat kan zijn om een stukje te wandelen met uw naaste, om de mantelzorger te ontlasten, samen met uw naaste te koken of boodschappen te doen. Thuisbegeleiding heeft als doel het ontlasten van de mantelzorger zodat uw naaste langer thuis kan blijven wonen.  

De volgende organisaties leveren thuisbegeleiding:

Hoe regel ik het met de kosten?

Dagbesteding en thuisbegeleiding kunt u op de volgende manieren aanvragen:

Via de WMO
Aanmelden kan bij de gemeente via website van Krimpenwijzer

Via de Wlz

  • Hebt u of uw naaste al een Wlz-indicatie? Dan kunt u direct contact opnemen met een thuiszorgorganisatie naar keuze.
  • Hebt u of uw naaste nog geen Wlz-indicatie, dan kunt u deze aanvragen via Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz)? Meer informatie nodig? Bekijk de informatie onder Wlz-indicatie hieronder.

Goed om te weten: Als u de kosten zelf betaalt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met een thuiszorgorganisatie naar keuze.

U betaalt de kosten zelf/ particulier. U kan contact opnemen met de thuiszorgorganisatie.

Wlz indicatie

Een Wlz indicatie aanvragen

Het is belangrijk om op tijd de juiste zorg te regelen. Als het gaat om verpleeghuiszorg, dan zijn er vaak lange wachttijden en is het belangrijk om op tijd na te denken over wat uw wensen voor wonen zijn, als zelfstandig wonen niet meer gaat.  Om bij een verpleeghuis ingeschreven te worden is een indicatie vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) nodig. Ook wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) geeft deze indicaties af. Hoe u dat doet? Klik hieronder op lees meer.

terugknop

Daginvulling

In de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn er diverse initiatieven voor daginvulling voor mensen met dementie.

In de beginfase van dementie zijn activiteiten van bijvoorbeeld een buurthuis of vrijwilligerswerk vaak nog mogelijk. In een latere fase kunt u denken aan dagbesteding en thuisbegeleiding.