Informatie voor professionals

Euthanasie

Dementie en euthanasie

Wat komt er kijken bij de keuze voor wel of geen euthanasie bij dementie? Euthanasie bij dementie is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.  Belangrijk is om tijdig het gesprek over euthanasie met uw naasten en uw huisarts aan te gaan. Het uitgangspunt van dit gesprek is leven met dementie en de huidige en toekomstige behandeling, zorg en ondersteuning. Hier is het levenseinde onderdeel van en voor sommige mensen is dit euthanasie (er wel/niet bij?).

Voor meer informatie over euthanasie bij dementie zie websites

www.expertisecentrumeuthanasie.nl/dementie/

www.nvve.nl>euthanasie-bij-psychisch-lijden

www.dementie.nl>zorgbeslissingen-nemen>euthanasie

www.rijksoverheid.nl.onderwerpen.euthanasie

www.patientenfederatie.nl/extra/levenseinde/zelf-het-levenseinde-laten-bespoedigen-euthanasie-bij-dementie

Migratieachtergrond

Niet iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met dementie, herkent de vroege signalen van dementie bij migranten. Een professional ziet misschien wel de chronische kwalen zoals diabetes of hartproblematiek, maar mist daarbij de sluimerende ontwikkeling van dementie.Migranten zelf kennen vaak de ziekte ‘dementie’ niet. Men komt dan dus bij de huisarts met andere klachten.

Dementie is een ingewikkelde ziekte, waarbij communicatie met de zorgverlener van groot belang is.

En communiceren met cliënten uit een andere cultuur is óók ingewikkeld! Het schept in het begin een afstand. Je moet meer je best doen, zoeken hoe je tot elkaar komt. Als  professional moet je alert zijn, goed observeren en dóórvragen. Aan de client en aan de familie of huisgenoten.  

Het is van het grootste belang om een vertrouwensrelatie op te bouwen. En dat kost misschien wat meer tijd dan bij een van oorsprong Nederlandse familie. Alleen als er wederzijds respect en vertrouwen is, krijg je als hulpverlener een juist beeld van de situatie. En zal de familie open staan voor hulp en steun. De ideeën, gevoelens en overtuigingen kunnen in eerste instantie heel verschillend lijken, maar het is zeker mogelijk om elkaar te gaan begrijpen. Een open houding en oprechte belangstelling, zonder vooroordeel is belangrijk. Zo ontstaat er verbinding en kunnen we als hulpverleners iets voor de familie betekenen.

Onze hulpverlening gaat ervan uit dat de client zelf vraagt om hulp. ‘De client heeft de regie’. Allochtone families zijn die aanpak vaak niet gewend. Jij als hulpverlener bent een soort ‘autoriteit’, die zou moeten aangeven wat er moet gebeuren. Ook hebben ze soms geen idee van wat er mogelijk is. Dan wordt het wel erg moeilijk om aan te geven wat je nodig hebt! Wees dus ook heel duidelijk en concreet met het voorstellen van ondersteuning.

Er is geen recept voor de omgang met mensen uit een andere culturen. Een mens is deel van zijn cultuur, maar is ook een individu. Het is maatwerk.

Het kan helpen om iemand in te schakelen uit dezelfde cultuur. Dat zou iemand moeten zijn die een beetje afstand heeft tot de eigen kring van  de client! Anders kan het zijn dat de client en zijn familie zich schamen, en niet voldoende open zijn om de problemen te bespreken.

terugknop

Tekst

Euthanasie

Migratieachtergrond